UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA

  TEMELJNE ODREDBE

 1. Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetsku stranicu www.eTest.hr sa svim pod domenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni www.eTest.hr dalje u tekstu internetska stranica eTest.hr
 2. Internet stranica eTest.hr u vlasništvu je društva IN3BIT d.o.o., dalje u tekstu IN3BIT.
 3. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internet stranice etest.hr, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama na eTest.hr.
 4. UVJETI KORIŠTENJA

  Registracija

 5. Na eTest.hr korisnik registraciju i/ili zakup licence ostvaruje preko svoje e-mail adrese.
 6. Korisnicima nije dopušteno rabiti tuđu adresu, tuđe podatke i lažno se predstavljati prilikom registracije.
 7. IN3BIT ne odgovara za istinitost podataka dobivenih u postupku registracije korisnika.
 8. Kod registracije, prva e-mail adresa kojom se registrira na eTest.hr postaje administratorska adresa. Sve sljedeće korisnike iste pravne osobe (organizacije) moguće je registrirati (administrirati) za eTest.hr isključivo preko korisničkog računa administratora.
 9. IN3BIT ne odgovara za istinitost podataka dobivenih prilikom registracije za korištenje internet aplikacije eTest.hr.
 10. Zakup licence

 11. Korisnik može izvršiti narudžbu Usluge koristeći Stranicu eTesta. Jednako tako, narudžbu mogu obaviti djelatnici IN3BIT d.o.o. po zahtjevu Korisnika. Korisnik zahtjev može podnijeti eTest podršci isključivo pisanim putem (e-mailom na adresu: podrska@etest.hr ili otvaranjem upita podršci kroz Korisničke stranice). eTest će po narudžbi Korisniku ispostaviti ponudu za naručene Usluge.
 12. Početak zakupa se smatra trenutak izvršenja uplate, nakon kojeg kreće trajanje zakupljenog paketa u trajanju sukladno odabranom paketu (mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje).
 13. Naplata korištenja eTest.hr aplikacije kreira se i dostavlja u digitalnom obliku, sukladno odabranom paketu licence i odabranom ciklusu plaćanja (mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje).
 14. Plaćanje usluge omogućeno je eCommerce kartičnim transakcijama ili virmanom.
 15. Ukoliko korisnik ( administrator ) izabere prelazak na viši paket prije isteka ranije odabranog ciklusa plaćanja, dodatno će mu se obračunati samo razlika između nižeg i višeg paketa.
 16. Ukoliko korisnik ( administrator ) izabere promjenu na niži paket prije isteka ranije odabranog ciklusa plaćanja, razlika paketa se neće obračunati.
 17. Otkazivanje usluge

 18. Kada istekne period u kojem je licenca važeća, vaš eTest korisnički račun ostaje i dalje aktiviran, a podaci se čuvaju sljedećih 6 mjeseci. Za besplatne licence period čuvanja podataka je 1 mjesec. Pristup svim podacima za administartora, edukatore i urednike u periodu čuvanja je moguć, dok polaganja i polaznici u ovom periodu nemaju pristup platformi.
 19. Osobnim zahtjevom za otkazivanjem Usluge (korisničke licence) od strane Korisnika, podaci se mogu brisati trajno na zahtjev korisnika u skladu s GDPR odredbom ili ostaviti najduže 90 dana od trenutka zahtjeva za otkazivanjem Usluge.
 20. Zahtjev za otkazivanjem Usluge, korisnik može izvršiti samostalno kroz sučelje eTest aplikacije ili putem pismene zamolbe na podrska@etest.hr. Ukoliko Korisnik također želi trajno obrisati sve svoje podatke prije isteka plaćene licence, morati će proći dvostruku provjeru autentičnosti, te može očekivati telefonski poziv.
 21. Prijestupi

 22. Korisnicima je strogo zabranjeno:
  • Objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima.
  • Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.
  • Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom.
  • Objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili putem obmane.
  • Svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe.
  • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika.
  • Promoviranje mržnje, rasizma, nasilja, seksualno eksplicitnog sadržaja maloljetnicima, sadržaja koji vrši mobing nad drugim korisnicima, te drugi oblici sadržaja koji se smatraju neprihvatljivima od strane IN3BIT nisu dozvoljeni.
 23. Korisnik koji bude promovirao prethodno navedeno bit će upozoren, te po potrebi deaktiviran.
 24. Neprimjeren sadržaj moguće je prijaviti putem tipke „Prijavi test“ ili putem emaila korisničkoj službi podrska@etest.hr
 25. Prigovori

 26. Sve prigovore korisnici šalju na podrska@etest.hr, a isti se obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
 27. UVJETI KORIŠTENJA

 28. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja web mjesta eTest.hr, a ukoliko niste suglasni s istima, molimo da naše web stranice ne koristite. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranici eTest.hr upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njezinog korištenja.
 29. IN3BIT polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka I programski kod).
 30. IN3BIT zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Svi su korisnici suglasni da je pristup i korištenje ove web stranice i bilo koje s njom povezane web stranice te sadržaja iste na njihov rizik.
 31. IN3BIT može onemogućiti ili ograničiti korisnicima pristup ovoj stranici za vrijeme izmjene, održavanja ili u slučaju tehničke greške na stranici, ukoliko korisnik koristi ovu stranicu na način ne podržan ovim pravnim napomenama ili ukoliko korisnik postupa na način koji bi po mišljenju IN3BIT na bilo koji način ugrožava rad ove web stranice.
 32. U svrhu korištenja usluga internet stranice eTest.hr, korisnik se obvezuje registrirati, te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao i dao privolu pristajanjem na ove Uvjete korištenja.
 33. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na eTest.hr dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. eTest.hr se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
 34. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. eTest.hr će zatvoriti korisnički račun tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja.
 35. eTest.hr vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti koji detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.
 36. Kako bi unaprijedio svoju uslugu i održavao korisničke licence aktivnima IN3BIT upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima.
 37. eTest.hr kao dodatnu funkciju za licencirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja njihovih korisnika putem e-pošte. IN3BIT ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika ( npr. u slučaju da poslana e-pošta iz eTest poslužitelja stigne u SPAM inbox primatelja, i sl. ).
 38. IN3BIT će uložiti razumne napore da održi www.etest.hr web stranicu i s njom povezane stranice potpuno funkcionalnom i da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranice, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istoj.
 39. IN3BIT ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe korisničkih podataka.
 40. IN3BIT ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetske stranice eTest.hr i aplikacije eTest za mobilne telefone.
 41. IN3BIT neće biti odgovoran za neizvršenje bilo koje odredbe Uvjeta ako je ono rezultat više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i neovisno o njihovoj volji, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz Ugovora, čija pojava nije posljedica nepažnje ugovorne strane i koji se nije mogao niti predvidjeti niti izbjeći, uključujući ratove, pobune, ustanke, građanske nemire, prirodne katastrofe, potrese, požare, poplave, eksplozije, nedostatak ljudstva ili materijala, problema s prijevozom,
 42. IN3BIT će učiniti sve kako bi na minimum sveo posljedice više sile.
 43. Bez obzira na sve odredbe ovih Uvjeta, nedostatak financijskih sredstava neće se smatrati višom silom, niti će bilo koja viša sila ukloniti odgovornost Klijenta za plaćanje nastalih obveza.
 44. IN3BIT nema nadzor nad sadržajem web stranica trećih pravnih ili fizičkih osoba povezanih s ovom web stranicom ili putem kojih je korisnik mogao pristupiti ovoj web stranici, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti u pogledu točnosti, potpunosti i dostupnosti sadržaja na web stranicama kreiranim od strane trećih osoba.
 45. ZAVRŠNE ODREDBE

 46. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 01. ožujka 2020. godine.
 47. Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku: na adresu sjedišta društva: Vinogradska cesta 2/F, Slavonski Brod putem e-pošte na adresu: podrska@etest.hr Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Podaci o upravitelju sustava eTest.hr

IN3BIT d.o.o.
Vinogradska cesta 2/F,
HR-35000 Slavonski Brod, EU

Podaci o društvu:
Društvo IN3BIT d.o.o. za informatički razvoj i usluge
upisano je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu.
MBS: 030183986
OIB: 84699138695
Žiro račun (IBAN) kod Zagrebačka banka d.d.:
HR8023600001102590364
Temeljni kapital od 20.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti.
Član uprave i direktor: Tomislav Čačić